Opisy „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury.

§19 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT od 1 stycznia 2013 roku mówi, że fakturę wystawia się w jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, drugi zaś sprzedawca. Oznacza to, że nie należy wpisywać na fakturach słów „Oryginał” lub „Kopia”.

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem :)