1. Przejdź do: SPRZEDAŻ, następnie z menu przy fakturze wybierz opcję Płatności.
  2. W polu KWOTA ZAPŁATY, uzupełnij kwotę wpłaty, następnie kliknij w przycisk Zapisz.
  3. Wpłata została zapisana.

UWAGA! Pomimo, że faktura zostanie oznaczona jako opłacona to na wydruku faktury nadal będzie widniała informacja np Pozostało do zapłaty: 100 zł. Wynika to z naszego prawa podatkowego i jest to prawidłowa procedura ponieważ wydruk faktury zarówno u nabywcy jak i sprzedawcy musi pozostać w dwóch identycznie brzmiących kopiach.