Aby wystawić fakturę w innym języku :

Zmiana języka podczas wystawiania nowej faktury.

  1. Wystawiając fakturę, w polu JĘZYK FAKTURY wybierz interesujący Cię język.

 

 

Ustawienie domyślnego języka faktur.
Każda faktura będzie wystawiana w wybranym języku.

  1. Przejdź do: Ustawienia.
  2. Przejdź do Faktury. W zakładce DANE NA FAKTURZE w polu JĘZYK FAKTUR.
  3. Następnie kliknij w przycisk Zapisz dane.
  4. Dane zostały zapisane.