1. Wprowadzając kontrahenta, wybierz opcję Dodaj klienta ręcznie.
  2. W formularzu pole NIP FIRMY nie jest obowiązkowe.