1. Przejdź do Sprzedaż -> Marże, kliknij w przycisk + Marża lub kliknij w + przy Marże w menu z lewej strony.
  2. Uzupełnij dane i kliknij w przycisk Zapisz fakturę
  3. Faktura została zapisana.