1. Przejdź do Sprzedaż, przy wybranej fakturze wybierz opcję Korekta. 
  2. Po wprowadzeniu wszystkich danych do faktury korygującej, kliknij w przycisk Zapisz fakturę.
  3. Faktura korygująca została zapisana.