1. Przejdź do Sprzedaż. Przy wybranej fakturze wybierz opcję Wyślij.
  2. Podaj adres e-mail, na który chcesz wysłać wiadomość z załączoną fakturą, a następnie, jeśli chcesz, zredaguj treść wiadomości, po czym kliknij w przycisk Wyślij.UWAGA: Słowa w nawiasach [numer_faktury], [wartosc_brutto] oraz [data_platnosci] zostaną uzupełnione automatycznie. Nie ma potrzeby wpisywania ich ręcznie.
  3. Faktura została wysłana do klienta.