Moduł Favato MAGAZYN oferuje możliwość stworzenia nieograniczonej liczby niezależnych magazynów.

Aby dodać nowy magazyn należy wykonać następujące czynności:

  1. Przejdź do Ustawienia.
  2. Przejdź do Magazyn.
  3. Kliknij w przycisk + Dodaj magazyn.
  4. Wpisz nazwę magazyny, następnie kliknij w Zapisz dane.
  5. Magazyn został dodany.