1. Przejdź do Sprzedaż.
  2. Przy wybranej fakturze wybierz opcję Usuń.
  3. Potwierdź chęć usunięcia faktury klikając Usuń. Możesz zaznaczyć opcję Usuń także WZ oznacza to, że oprócz faktury zostanie usunięta również WZ z nią powiązana.
  4. Faktura została usunięta.