1. Przejdź do Sprzedaż.
  2. Przy wybranej fakturze wybierz opcję Usuń.
  3. Potwierdź chęć usunięcia faktury klikając Usuń fakturę.
  4. Faktura została usunięta.