Przy wystawianiu pierwszej faktury, należy ręcznie w polu NUMER FAKTURY ustawić numer, od którego chcemy zacząć numerację.

Program sam zachowa chronologię i kolejne faktury będą się automatycznie wystawiać z kolejnymi numerami.