1. Przejdź do: SPRZEDAŻ. Przy wybranej fakturze zaliczkowej wybierz opcję Końcowa.
  2. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij w przycisk Zapisz fakturę.
  3. Faktura została zapisana.