1. Przejdź do: SPRZEDAŻ. Przy wybranej fakturze proforma wybierz opcję Przekształć w VAT (lub Przekształć w ZW, w przypadku osób nie będących płatnikami VAT).
  2. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij w przycisk Zapisz fakturę.
  3. Faktura została zapisana.