W Favato na dokumentach magazynowych, fakturach lub przy wprowadzaniu wydatku można zdecydować jaki skutek magazynowy ma powodować dany dokument.


  1. Przy wyborze skutku magazynowego Wywołaj do faktury zostanie wygenerowany dokument magazynowy – przy wprowadzaniu wydatku PZ, przy wystawianiu faktury sprzedażowej WZ.
    Taki dokument będzie wywoływać skutek magazynowy tzn, że stan magazynowy zostanie zwiększony w przypadku PZ, PW a zmniejszony w przypadku WZ, RW.

  2. Przy wyborze skutku magazynowego Odrocz do faktury zostanie wygenerowany dokument magazynowy – przy wprowadzaniu wydatku PZ, przy wystawianiu faktury sprzedażowej WZ.
    Taki dokument nie będzie wywoływać skutku magazynowy tzn, że stan magazynowy nie zostanie zwiększony lub zmniejszony – pozostanie bez zmian.Na dokumencie magazynowym ze skutkiem magazynowym Odrocz w lewym górnym rogu będzie widniała informacja o tym, że dokument nie wywołuje skutku magazynowego.

  3. Przy wyborze skutku magazynowego Nie wywołuj do faktury lub wydatku nie zostanie wygenerowany żaden dokument magazynowy.
    Taki dokument nie będzie wywoływać skutku magazynowy tzn, że stan magazynowy nie zostanie zwiększony lub zmniejszony – pozostanie bez zmian.