Jeżeli dane we wszystkich polach na fakturze zmieniły się na kolor czerwony oznacza to, że cena sprzedaży jest mniejsza od średniej ważonej ceny zakupu. Favato średnią ważoną cenę zakupu wylicza z wprowadzonych dokumentów PZ, dotyczących danego produktu.

Program w ten sposób nas ostrzega o tym, że cena sprzedaży jest poniżej ceny zakupu, ale nie zablokuje to możliwości wystawienia faktury z taką ceną sprzedażową.