1. Przejdź do Ustawienia.
  2. Przejdź do Użytkownicy.
  3. Przy użytkowniku, którego dane chcesz zmienić, wybierz z listy opcję Edytuj użytkownika.
  4. Wprowadź zmiany i kliknij w przycisk Zmień dane.

  5. Dane użytkownika zostały zmienione.