Do obsługi konta Favato można wyznaczyć dowolną ilość pracowników (użytkowników).

Aby dodać użytkownika:

  1. Przejdź do USTAWIENIA:
  2. Przejdź do UŻYTKOWNICY, następnie kliknij w + Dodaj użytkownika.

  3. Wypełnij formularz i potwierdź klikając w przycisk Dodaj użytkownika.
  4. Użytkownik został dodany.