W części NABYWCA zaznacz pole NABYWCA INNY NIŻ ODBIORCA, następnie po uzupełnieniu danych w polu NABYWCAuzupełnij dane w polu ODBIORCA.