1. Przejdź do Sprzedaż.
  2. Przy wybranej fakturze wybierz opcję Edytuj.
  3. Wprowadź zmiany w fakturze i kliknij w przycisk Zapisz fakturę.
  4. Zmiany zostały zapisane.