Aby edytować numer faktury należy w polu NUMER FAKTURY wpisać odpowiedni numer faktury. Można to zrobić podczas wystawiania nowej faktury, lub edycji już istniejącej.

Sposób numeracji oraz prefiks można edytować i konfigurować w zakładce Ustawienia -> Numeracja.