Aby można było zapisać kilka numeracji faktur należy skorzystać z prefiksów w numerze faktury.  

  1. Przejdź do: USTAWIENIA.
  2. Przejdź do: NUMERACJA i kliknij w + Dodaj prefix. 
  3. Następnie wpisz prefix odpowiedni dla swojej numeracji, następnie kliknij w przycisk Zapisz dane.
  4. Aby prefix ustawić jako domyślny, kliknij w ikonkę gwiazdki.

UWAGA! Faktury zaczynające się od różnych prefixów, będą miały oddzielną numerację.
Oddzielna numeracja pojawi się również kiedy w części faktur nie będzie w ogóle prefixu w numerze faktury, a w drugiej części pojawi się prefix w numerze faktury.