1. Przy fakturze, której dotyczy duplikat kliknij opcję Duplikat.
  2. Duplikat faktury został zapisany.