1. Przy fakturze, której dotyczy duplikat kliknij opcję Duplikat.
  2. Duplikat faktury zostanie otwarty w nowym oknie. Duplikat można zapisać, wysłać do kontrahenta, lub wydrukować.
    UWAGA! Duplikat będzie dostępny tylko w momencie jego wygenerowania. Nie ma później możliwości powrotu do wygenerowanego duplikatu.