1. Przejdź do MAGAZYN -> WZ.
  2. Kliknij w przycisk Wystaw dokument WZ lub kliknij w + przy WZ w menu z lewej strony.
  3. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij w przycisk Zapisz dokument. 
  4. Dokument został zapisany.
  5. Przy drukowaniu dokumentu możesz zdecydować jakie ceny mają się pojawić na WZ (cena sprzedaży, cena zakupu lub brak cen).
    Aby to zrobić przy wybranym dokumencie, wybierz z menu opcję Drukuj. 
  6. Wybierz rodzaj ceny, następnie kliknij Drukuj.
  7. Gotowe wydruki (w formacie .PDF) otwierają się w nowej zakładce przeglądarki. Można je zapisać na dysku lub od razu wydrukować.