Aby wybrać frazę, która będzie widniała na fakturze, wybierz jedną opcję z listy – Data sprzedaży / Data dostawy towaru / Data wykonania usługi.