NIE.

Adres e-mail (login) jest używany do identyfikacji konta.
Nie można stworzyć dwóch różnych kont przypisanych do jednego adresu e-mail.