NIE.

Favato jest usługą sieciową w modelu SaaS (ang. Software as a Service), co oznacza, że jest dostępne tylko z urządzenia podłączonego do Internetu.