TAK.

Wystarczy podać ilość artykułów i ich ceny (netto, bądź brutto do wyboru), wybrać stawkę VAT, a Favato automatycznie obliczy sumę końcową faktury.