Przy wystawianiu pierwszej faktury, należy ręcznie w polu Numer faktury ustawić numer, od którego chcemy zacząć numerację. Program sam zachowa chronologię i kolejne faktury będą się automatycznie wystawiać z kolejnymi numerami.