1. Aby dodać rodzaj sposobu płatności (np. płatność kartą) należy przejść do: USTAWIENIA -> FAKTURY, w wierszu Sposoby płatności należy kliknąć w ikonkę +.
  2. Wpisz nazwę sposobu płatności, który ma się pojawić na fakturze.
  3. Kliknij w przycisk Zapisz dane.
  4.  Aby usunąć sposób płatności kliknij w ikonkę kosza obok nazwy, następnie kliknij w przycisk Zapisz dane.

 

UWAGA! Nie można usunąć pola Gotówka i Przelew.