TAK.

Z jednego komputera można logować się na wiele kont Favato, ale nie jednocześnie.
Każde konto musi mieć swój oddzielny login i hasło.
Aby zalogować się na inne konto, należy najpierw wylogować się z aktualnego.